Otwarte: pon-pt: 6-18

  ul. Bursztynowa 5, 31-213 Kraków

Kadry i płace

Obsługa płacowa:

• sporządzanie list płac z umów o pracę;
• sporządzanie list płac z umów cywilnoprawnych;
• sporządzanie druków ZUS RMUA, DRA, ZIUA, ZWUA ;
• sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych;
• sporządzanie rocznych informacji o dochodach ( PIT-11, PIT-8B);
• sporządzanie rocznego obliczenia podatku ( PIT-4R).

 

Obsługa kadrowa:

• sporządzanie dokumentów, dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy;
• prowadzenie akt osobowych pracownika;
• prowadzenie całości spraw związanych z kalendarzami pracowników (urlopy wypoczynkowe, chorobowe, urlopy macierzyńskie, ewidencja urlopów i inne);
• sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji, dotyczącej przebiegu zatrudnienia;
• prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP;
• kompletowanie dokumentacji pracowników w celu ustalenia kapitału początkowego;
• sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, siatka wynagrodzeń, systemy motywacyjne);
• obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło);
• obsługa kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS.