Otwarte: pon-pt: 6-18

  ul. Bursztynowa 5, 31-213 Kraków

Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe:

• Bieżące doradztwo podatkowe – usługi jednorazowe, umowy stałe, doradztwo na telefon / e-mail.
• Opinie prawne z zakresu prawa podatkowego.
• Analiza podatkowa umów.
• Analiza podatkowa czynności prawnych i przekształceń podmiotów.
• Optymalizacja podatkowa.
• Sporządzanie dokumentacji cen transferowych.
• Szkolenia wewnętrzne pracowników.

 

Postępowanie podatkowe:

• Sporządzanie pism i wniosków, odwołań, zażaleń w postępowaniu podatkowym.
• Udział w postępowaniach w sprawie odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe osób trzecich i następców prawnych.
• Udział w postępowaniu o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych.
• Pomoc prawna w trakcie kontroli podatkowej.
• Zastępstwo przed organami podatkowymi, celnymi, administracyjnymi.
• Postępowanie odwoławcze przed organami podatkowymi II instancji.
• Zastępstwo procesowe przed sądami administracyjnymi.

 


Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne w administracji:

• Wnioski i zażalenia, zastępstwo w postępowaniu zabezpieczającym.
• Zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
• Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
• Wnioski: o zwolnienie i wyłączenie rzeczy spod egzekucji, o wstrzymanie czynności egzekucyjnych.
• Wnioski o zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego.
• Skargi na czynności egzekucyjne.
• Zażalenia i inne pisma w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Dopełnienie obowiązku podatkowego przez przedsiębiorcę wymaga nie tylko systematycznego śledzenia zmian w przepisach, ale wiąże się również z koniecznością bardzo dobrej znajomości zasad prowadzenia ewidencji, ksiąg rachunkowych i podatkowych czy sporządzania okresowych sprawozdań finansowych. Dla przedsiębiorcy istotna jest też umiejętność interpretacji przepisów oraz poszukiwania możliwości, dzięki którym obciążenie jego konta firmowego będzie znacznie mniejsze. Wspieramy właścicieli firm w podejmowaniu decyzji, które będą najkorzystniejsze dla danego podmiotu gospodarczego. Nasz doradca podatkowy pomaga w podjęciu decyzji dotyczących najlepszego sposobu rozliczania się.