Otwarte: pon-pt: 6-18

  ul. Bursztynowa 5, 31-213 Kraków

Obsługa spółek

Oferujemy kompleksową obsługę spółek (spółki cywilne, spółki z o. o., spółka akcyjna, spółki partnerskie i spółki komandytowe ).

Jako właściciel spółki możesz wybrać obsługę:

Specjalizujemy się w prowadzeniu pełnej i uproszczonej księgowości dla podmiotów o różnym profilu działalności, branży i o różnych formach prawnych. Klientami naszego biura rachunkowego są spółki prawa handlowego działające w Krakowie oraz jego okolicach, jak również w Warszawie.
Staramy się, aby nasze biuro księgowe uznawane było za jedno z najlepszych, renomowanych biur rachunkowych, które w ramach swojej działalności świadczą profesjonalne usługi księgowe.

Kraków i okolice to główny rejon naszych działań, jednak z powodzeniem współpracujemy z firmami również z Warszawy i okolic, skutecznie pomagając naszym Klientom w rozwoju i utrzymaniu biznesu oraz wzroście jego dochodów.

 

Pełna księgowość – prowadzenie ksiąg rachunkowych

• przygotowywanie polityki rachunkowości i Zakładowego Planu Kont;
• implementacja Zakładowego Planu Kont i zasad wyceny bilansowej w grupie;
• aktualizacja polityki rachunkowości, planów kont;
• prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zarówno dla celów bilansowych, jak i podatkowych oraz dokonywanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych według zatwierdzonego przez Klienta planu amortyzacji;
• miesięczne uzgadnianie kont księgowych oraz prowadzenie rozrachunków zobowiązań i należności;
• sporządzanie i składanie deklaracji w zakresie ubezpieczeń społecznych;
• sporządzanie i składanie sprawozdań dla GUS i NBP.
• prowadzenie ewidencji umożliwiającej sporządzanie wymaganych przepisami prawa deklaracji/rozliczeń z tytułu:
– podatku od towarów i usług (w tym wysyłka pliku JPK Vat)
– podatku dochodowego od osób prawnych;
– podatku dochodowego od osób fizycznych;
– innych podatków i opłat.

 

KADRY I PŁACE


 

Obsługa płacowa:

• sporządzanie list płac z umów o pracę;
• sporządzanie list płac z umów cywilnoprawnych;
• sporządzanie druków ZUS RMUA, DRA, ZIUA, ZWUA ;
• sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych;
• sporządzanie rocznych informacji o dochodach ( PIT-11, PIT-8B);
• sporządzanie rocznego obliczenia podatku ( PIT-4R).

Obsługa kadrowa:

• sporządzanie dokumentów, dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy;
• prowadzenie akt osobowych pracownika;
• prowadzenie całości spraw związanych z kalendarzami pracowników (urlopy wypoczynkowe, chorobowe, urlopy macierzyńskie, ewidencja urlopów i inne);
• sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji, dotyczącej przebiegu zatrudnienia;
• prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP;
• kompletowanie dokumentacji pracowników w celu ustalenia kapitału początkowego;
• sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, siatka wynagrodzeń, systemy motywacyjne);
• obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło);
• obsługa kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS