Otwarte: pon-pt: 6-18

  ul. Bursztynowa 5, 31-213 Kraków

Obsługa jednoosobowych działalności gosp

Oferujemy kompleksową obsługę jednoosobowych działalności gospodarczych.
Zapewniamy terminowe i rzetelne rozliczenia zgodnie z zasadami uproszczonej księgowości.

W zależności od wyboru sposobu opodatkowania proponujemy następujące usługi:

Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR)

A) Przedsiębiorcom zobowiązanym do prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów proponujemy pełny zakres usług prowadzenia KPIR :

• bieżące księgowanie dostarczonych dowodów księgowych
• prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia
• naliczanie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zakładowym planem amortyzacji
• prowadzenie rejestrów podatku VAT, przygotowanie pliku JPK
• obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
• sporządzanie oraz składanie w imieniu klienta miesięcznych/kwartalnych deklaracji do Urzędu Skarbowego (VAT, JPK)
• sporządzanie rocznych zeznań podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)
• reprezentowanie przez US i ZUS podczas kontroli
• prowadzenie zgłoszeń i rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych z ZUS osób prowadzących działalność gospodarczą
• rozliczenia transakcji międzynarodowych w tym wewnątrzwspólnotowych nabyć i dostaw towarów (WNT, WDT), importu i eksportu usług
• sporządzanie miesięcznych/kwartalnych informacji podsumowywujących (VAT – UE)
• zamykanie księgi przychodów i rozchodów (KPiR) na koniec każdego roku podatkowego przy uwzględnieniu dostarczonego przez Klienta spisu z natury (doradztwo związane ze sporządzeniem spisów z natury)
• rozliczanie kosztów użytkowania pojazdów na podstawie prowadzonych ewidencji

B) Przedsiębiorcy, których działalność generuje niskie koszty uzyskania przychodów najczęściej wybierają ryczałt ewidencjonowany. W ramach ryczałtu przewidziane jest obniżenie stawek podatkowych (nawet do 3%) w zamian za brak możliwości odliczania kosztów związanych z prowadzoną działalnością.

Przedsiębiorcom opodatkowanym w formie ryczałtu proponujemy następujące usługi księgowe:

• prowadzenie ewidencji przychodów i wyliczenie na tej podstawie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy,
• dokonanie rocznego rozliczenia podatku,
• prowadzenie ewidencji rejestrów zakupów i sprzedaży umożliwiające obliczenie zobowiązania podatkowego dla potrzeb podatku VAT.

Przedsiębiorcom rozliczającym się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej oferujemy następujące usługi:

• prowadzenie ewidencji przychodów;
• wprowadzanie zapisów do ewidencji przychodów na podstawie otrzymanych od Klienta dowodów księgowych stwierdzających dokonanie operacji gospodarczej spełniających wszystkie wymagania, o których mowa w przepisach prawa podatkowego, oraz dowodów wewnętrznych na podstawie dodatkowych ewidencji;
• sporządzanie dokumentów wewnętrznych;
• prowadzenie rejestrów podatku VAT, przygotowanie pliku JPK Vat
• sporządzanie oraz składanie w imieniu klienta miesięcznych/kwartalnych deklaracji do Urzędu Skarbowego (VAT, JPK)
• prowadzenie wykazu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażanie zgodnie z art. 15 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
• udzielanie wyjaśnień z zakresu dokumentów, zapisów księgowych;
• zamknięcie i rozliczenie ewidencji przychodów na koniec każdego roku podatkowego;
• prowadzenie zgłoszeń i rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych z ZUS osób prowadzących działalność gospodarczą.