Biuro rachunkowe Kaber

  • Spółka „KABER” została założona w 1992 r. jako spółka osobowa. W 1998 r. została zamieniona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W roku 2012 został zmieniony zarząd spółki. Spółka prowadzi działalność doradczą w zakresie podatku dochodowego i podatku VAT, jak również oferuje usługi księgowe.
  • Obecnie w zarządzie działają:

    zdzislaw-daniek
    Doradca podatkowy – Zdzisław Daniek

Beata Daniek – Prezes spółki,

Zofia Daniek – wiceprezes spółki,

Zdzisław Daniek – prokurent spółki, doradca podatkowy nr 07647.

  • Biuro rachunkowe posiada dwa oddziały – w Krakowie oraz w Tarnobrzegu – zatrudnia 10 osób, które mają wieloletnie doświadczenie na rynku obsługi firm o różnym profilu działalności.
  • Posiadamy wszelkie niezbędne pozwolenia Ministerstwa Finansów, wymagane przy świadczeniu doradztwa podatkowego, a także obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
  • Obecnie prowadzimy księgowość i doradzamy ok. 80 firmom, mieszczącym się w okolicach Krakowa, Tarnowa, Tarnobrzegu oraz Sandomierza. Obsługujemy firmy z Warszawy, oraz Łodzi.
  • Oferujemy usługi z zakresu księgowości, doradztwa podatkowego, jak również pomoc przy przeprowadzaniu fuzji spółek, przekształceń, czy podziału podmiotów gospodarczych.

 

Spółka Doradztwa Podatkowego Biuro Rachunkowe „KABER” Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Bursztynowej 5, 31-213 Kraków, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział VI Gospodarczy – Rejestrowy pod nr KRS 0000146249, NIP: 9451844526, REGON: 351557133, o kapitale zakładowym 50 000 PLN.