Wycena usług

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza w celu otrzymania wyceny.

Nazwa firmy

Rodzaj działalności

Forma księgowości

Liczba właścicieli

Liczba zatrudnionych

Ilość dokumentów w miesiącu

Podatnik VAT

Rozliczenia zagraniczne

Numer telefonu

Adres email (wymagane)

Osoba do kontaktu (wymagane)

Temat

Dodatkowe informacje

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu dla celów realizacji odpowiedzi na przesłane zapytanie do Kaber Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Bursztynowa 5 (zgodnie w Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami). Zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych zawartych w przesłanym zgłoszeniu jest Kaber Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Bursztynowa 5 oraz że przetwarzanie ww. danych osobowych będzie odbywało się dla potrzeb niezbędnych do realizacji przesłanego zgłoszenia, zgodnie z ww. Ustawą. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie wglądu do moich danych i prawie ich poprawiania oraz że dane osobowe zbierane są na zasadzie dobrowolności.

Akceptuję>