Usługi dodatkowe

Rejestracja działalności:

  • Opracowanie umów i statutów spółek osobowych i kapitałowych.
  • Rejestracja spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym.
  • Zgłoszenie przedsiębiorcy w systemie REGON, NIP, ZUS.

Prowadzenie działalności:

  • Aktualizacje danych w Krajowym Rejestrze Sądowym, ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
  • Prowadzenie dokumentacji prawnej organów spółki (protokoły posiedzeń , uchwały) wraz z monitorowaniem terminów przewidzianych prawem posiedzeń.
  • Opracowanie regulaminów wynagradzania, pracy i innych.

Obrót gospodarczy:

  • Sporządzanie umów kupna-sprzedaży, dostawy, zlecenia, o dzieło, darowizny, pożyczki i innych oraz analiza prawna umów przedłożonych przez Klienta.
  • Sporządzanie umów: przelewu wierzytelności, zwolnienia z długu, przejęcia długu.
  • Sporządzanie ugody pozasądowej, rozłożenia na raty wierzytelności, umorzenia odsetek.
  • Przekształcenia spółek, łączenia spółek, podział spółek, zmiana formy prawnej.

Instalacja i szkolenia w zakresie obsługi CDN Optima