Kadry i Płace

Usługi kadrowe

 • sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy;
 • ewidencja i kontrola ważności okresowych badań lekarskich, ewidencja szkoleń BHP i urlopów pracowniczych;
 • przygotowywanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu;
 • prowadzenie i administrowanie akt osobowych pracownika zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Usługi płacowe

 • sporządzanie miesięcznych list płac dla pracowników zatrudnionych przez Klienta na umowę o pracę;
 • obsługa umów cywilnoprawnych – sporządzanie i rozliczanie umów;
 • sporządzanie kartotek wynagrodzeń;
 • wyliczenie miesięcznych zaliczek z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach dla pracowników (PIT-11);
 • sporządzanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji rozliczeniowych ZUS;
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach dla pracowników (PIT-11, PIT-8B);
 • wyprowadzanie zaległości z zakresu ubezpieczeń społecznych;

Usługi raportowania kadrowo – płacowego

 • przygotowanie deklaracji PFRON, do GUS;
 • budżetowanie i planowanie wynagrodzeń;
 • przygotowanie zbiorczej informacji dla Klienta o kosztach wynagrodzeń;
 • przygotowywanie i wypełnianie zestawień miesięcznych (imię i nazwisko pracownika, lokalizacja, centrum kosztowe, wynagrodzenie brutto, wynagrodzenie netto, koszt pracodawcy) w zakresie usługi kadry i płace.
Zapytaj o usługę kadry i płace w biurze rachunkowym Kaber!
Zapraszamy do współpracy.