Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe:

 • Bieżące doradztwo podatkowe – usługi jednorazowe, umowy stałe, doradztwo na telefon / e-mail.
 • Opinie prawne z zakresu prawa podatkowego.
 • Analiza podatkowa umów.
 • Analiza podatkowa czynności prawnych i przekształceń podmiotów.
 • Optymalizacja podatkowa.
 • Sporządzanie dokumentacji cen transferowych.
 • Szkolenia wewnętrzne pracowników.

Postępowanie podatkowe:

 • Sporządzanie pism i wniosków, odwołań, zażaleń w postępowaniu podatkowym.
 • Udział w postępowaniach w sprawie odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe osób trzecich i następców prawnych.
 • Udział w postępowaniu o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych.
 • Pomoc prawna w trakcie kontroli podatkowej.
 • Zastępstwo przed organami podatkowymi, celnymi, administracyjnymi.
 • Postępowanie odwoławcze przed organami podatkowymi II instancji.
 • Zastępstwo procesowe przed sądami administracyjnymi.

Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne w administracji:

 • Wnioski i zażalenia, zastępstwo w postępowaniu zabezpieczającym.
 • Zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 • Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 • Wnioski: o zwolnienie i wyłączenie rzeczy spod egzekucji, o wstrzymanie czynności egzekucyjnych.
 • Wnioski o zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego.
 • Skargi na czynności egzekucyjne.
 • Zażalenia i inne pisma w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy,

Zdzisław Daniek,

Doradztwo podatkowe

doradca_podatkowy_daniek